Xem video Vì sao anh nhớ em thếnay

Vì sao anh nhớ em thếnay

Bài hát : Lại Nhớ Người Yêu - Đan Nguyên Vì sao anh nhớ em thế này Thương nhớ đong đầy trong lòng mắt Buổi chiều còn gặp nhau đây Mà đêm đã nhớ nh... | Nghe .... Bài hát: Lại Nhớ Người Yêu - Trường Vũ Vì sao anh nhớ em thế này Thương nhớ đong đầy trong lòng mắt Buổi chiều còn gặp nhau đây Mà đêm nay nhớ như vậ.. Bài hát: Lại Nhớ Người Yêu - Lưu Ánh Loan, Đoàn Minh Vì sao anh nhớ em thế này Thương nhớ đong đầy trong lòng mắt Buổi chiều còn gặp nhau đây Mà đêm. Vì sao anh nhớ em thế này Thương nhớ đong đầy trong lòng mắt Buổi chiều vừa gặp nhau đây Mà đêm đã nhớ như vậy Em hỡi em có hiểu có hay. Tình anh như núi .... Vì sao anh nhớ em thế này? Thương nhớ đong đầy trong lòng mắt Buổi chiều còn gặp nhau đây, mà đêm đã nhớ như vậy! Em hỡi em có hiểu có hay?. Vì sao anh nhớ em thế [Em] này? Thương nhớ đong [B7] đầy trong lòng [G] mắt [Em] Buổi .... Vì sao anh nhớ em thế này Thương nhớ đong đầy trong lòng mắt Buổi chiều còn gặp nhau đây Mà đêm đã nhớ như vậy Em hỡi em có hiểu có hay Tình anh như núi .... Vì sao anh nhớ em thế này Thương nhớ đong đầy trong lòng mắt Buổi chiều còn gặp nhau đây Mà đêm nay nhớ như vậy Em hỡi em có thấy có hay .... Chỉ tại anh quá nghèo nên em đành xa anh -- tinh khúc bolero -- vì sao em nhớ anh thế nàyTóc Ngắn Ngang Vai - Marr D ft.Black T .... Mã số karaoke Vì sao anh nhớ em thế nay 5 số arirang và 6 số california, mã số bài hát Vì sao anh nhớ em thế nay