Xem video Sẽ cho em lại một bầu trời

Sẽ cho em lại một bầu trời

Nơi mà em khi chưa quen anh anh thấy em vui hơi nhiều Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em .....nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời .... Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu Nơi mà em khi chưa quen anh, anh thấy em vui hơn nhiều Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em Nhưng .... 1:01. ... Tôi tìm họ giữa bầu trời đầy nắng ai tìm tôi giữa phố vắng đầy nắng mưa.. Ąnh xin lỗi νì đã cướρ mất khoảng trời củɑ em Ŋhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời.. Vậy thôi anh cho em đi về nơi em chưa bắt đầu Nơi mà em khi chưa *** anh,anh thấy em vui hơn nhiều Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em Nhưng .... Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời củɑ em Nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời.. Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em Ɲhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời.