Xem video qua bến nước xưa lá hoa về chiều

qua bến nước xưa lá hoa về chiều

Qua bến nước xưa hoa về chiều Lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa Khi đến cuối thôn chân bước không hồn Nhớ sao là nhớ đến người ngày thơ An... | Nghe .... Qua bến nước xưa hoa về chiều lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa khi đến... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao. Qua bến nước xưa hoa về chiều Lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa Khi đến cuối thôn chân bước không hồn Nhớ sao là nhớ đến người ngày thơ. Anh nhớ .... Qua bến nước xưa hoa về chiều lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa ...anh nhớ trước đây dáng em gầy gầy Dịu dàng nhìn anh đôi mắt long lanh. Bản dịch .... Mã số karaoke qua bến nước xưa hoa về chiều 5 số arirang và 6 số california, mã số bài hát qua bến nước xưa hoa về chiều. NẮNG CHIỀU I ST: Lê Trọng Nguyễn Qua bến nước xưa hoa về chiều Lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa Khi đến cuối thôn chân bước không hồn Nhớ sao.. Qua bến nước xưa hoa về chiều Lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa Khi đến cuối thôn chân bước không hồn Nhớ sao là nhớ đến người ngày thơ.. Qua bến nước xưa hoa về chiều Lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa Khi đến cuối thôn chân bước không hồn Nhớ sao là nhớ bóng người ngày thơ.. Qua bến nước xưa hoa về chiều Lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa Khi đến cuối thôn chân bước không hồn Nhớ sao là nhớ bóng... - Beat Karaoke