Xem video nămh em trên một chiếc xe tăng

nămh em trên một chiếc xe tăng

Bài hát: 5 Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tăng Ca sĩ: Lương Gia Huy Năm anh em trên một chiếc xe tăng Như năm bông hoa nở cùng một cội Như năm ngón tay trê.. Năm anh em trên một chiếc xe tăng Như năm bông hoa nở cùng một cội Như năm ngón tay trên một bàn tay Đã xung trận cả năm người như một. Vào lính xe tăng .... Năm anh em trên một chiếc xe tăng Như năm bông hoa nở cùng một cội Như năm ngón tay trên một bàn tay Đã xung trận cả năm người như một Ah.. ah... Vào lính .... Năm anh em trên một chiếc xe tăng Như năm bông hoa nở cùng một cội Như năm ngón tay trên một bàn tay Đã xung trận cả năm người như một. À há... Vào lính .... Năm anh em trên một chiếc xe tăng Như năm bông hoa nở cùng một cội Như năm ngón tay trên một bàn tay Đã xung trận là năm người như một. Vào lính xe tăng .... Năm anh em trên một chiếc xe tăng Như năm bông hoa nở cùng một cội Như năm ngón tay trên một bàn tay Đã xung trận là năm người như một à há. Vào lính xe tăng .... Năm Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tăng Doãn Nho . Ca sĩ thể hiện: Nhóm 1088, Phan Thanh, Nhiều Nghệ Sĩ, Tốp Ca Nam Tổng Cục Chính Trị, và Lương Gia Huy. Năm anh [Gm] em trên một [Bb] chiếc xe [Gm] tăng Như [Cm] năm bông hoa nở cùng một [Gm] cội Như năm [Bb] ngón tay trên một bàn .... Năm anh em trên một chiếc xe tăng Như năm bông hoa nở cùng một cội Như năm ngón... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao. Vào lính xe tăng anh trước anh sau, Cái nết ở [F]anh mỗi người một [Dm]tính, Nhưng khi [F]hát ta vào cùng một [A] ... Năm anh [F]em trên một chiếc xe [Dm]tăng, Như n.