Xem video Nam anh em tren 1 chiec xe tag

Nam anh em tren 1 chiec xe tag

Năm anh em trên một chiếc xe tăng Như năm bông hoa nở cùng một cội Như năm ngón tay trên một bàn tay Đã xung trận cả năm người như một. À há... Vào lính .... Năm anh em trên một chiếc xe tăng Như năm bông hoa nở cùng một cội Như năm ngón tay trên một bàn tay Đã xung trận cả năm người như một. ... | Nghe nhạc .... Năm anh em trên một chiếc xe tăng Như năm bông hoa nở cùng một cội Như năm ngón tay trên một bàn tay Đã xung trận cả năm người như một. Vào lính xe tăng .... Nhạc sĩ Doãn Nho đã rất khéo léo lồng ghép sự so sánh đầy ý nghĩa: "Năm anh em trên một chiếc xe tăng, như năm bông hoa nở cùng một cội. Như năm ngón tay .... Năm anh [Gm] em trên một [Bb] chiếc xe [Gm] tăng Như [Cm] năm bông hoa nở cùng một [Gm] cội Như năm [Bb] ngón tay trên một bàn .... Năm anh em trên một chiếc xe tăng Như năm bông hoa nở cùng một cội Như năm ngón tay trên một bàn tay Đã xung trận là năm người như một... à há.. Năm anh em trên một chiếc xe tăng Như năm bông hoa nở cùng một cội Như năm ngón tay trên một bàn tay Đã xung trận là năm người như một à há. Vào lính xe tăng .... Vào lính xe tăng anh trước anh sau, Cái nết ở [F]anh mỗi người một [Dm]tính, Nhưng khi [F]hát ta vào cùng một [A] ... Năm anh [F]em trên một chiếc xe [Dm]tăng, Như n.. Năm anh em trên một chiếc xe tăng Như năm bông hoa nở cùng một cội Như năm ngón tay trên một bàn tay Đã xung trận là năm người như một. Vào lính xe tăng .... Nghe/ tải nhạc chờ Năm anh em trên một chiếc xe tăng, ca sĩ Nhạc chờ (mạng Viettel) về máy tính và điện thoại di động. Cài nhạc chờ Năm anh em trên một ...