Xem video Muon thay em nhu pha le ngoc nga

Muon thay em nhu pha le ngoc nga

Lời Việt: Phạm Duy Muốn thấy em như pha lê ngọc ngà Sáng xanh như mây đậu đầu nhà Ðầy bao dung đôi tay mở ra Ðời ta đã có em la đà Xoá tan đi những.. Muốn thấy em như pha lê ngọc ngà- Sáng xanh như mây đông đầu làng Để bao dung đôi tay mở ra - đời ta đã có em bên mình xóa tan đi những ngày bê tha Muốn .... Muốn thấy em như pha lê ngọc ngà Sáng xanh như mây đậu đầu nhà Ðầy bao dung đôi tay mở ra Ðời ta đã có em la đà Xóa tan đi những ngày bê tha. Muốn thấy .... Muốn thấy em như pha lê [Dm] ngọc ngà [E7] Sáng xanh như mây đậu [Am] đầu nhà Ðầy .... NẮNG XUÂN (SOLENZARA) Lời Việt: Phạm Duy Muốn thấy em như pha lê ngọc ngà Sáng... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao. Muốn thấy em như pha lê ngọc ngà Sáng xanh như mây đậu đầu nhà Đầy bao dung đôi tay mở ra Đời ta đã có em la đà Xoá tan đi những ngày bê tha. Muốn thấy .... Nắng Xuân, Ngọc Lan NẮNG XUÂN (SOLENZARA) Lời Việt: Phạm Duy Muốn thấy em như pha lê ngọc ngà Sáng... | Tải download 320 nhạc chờ Nang Xuan,Ngoc Lan. Nhạc Ngoại Lời Việt: Phạm Duy Muốn thấy em như pha lê ngọc ngà Sáng xanh như mây đậu đầu nhà Ðầy bao dung đôi tay mở ra Ðời ta đã có em la đà Xoá tan đi .... NẮNG XUÂN (SOLENZARA) Lời Việt: Phạm Duy Muốn thấy em như pha lê ngọc ngà Sáng xanh như mây đọng đầu nhà Để bao dung đôi tay mở ra Đời ta đã có em la đà ...