Xem video Màn đêm chợt buông dần

Màn đêm chợt buông dần

Màn đêm chợt buông dần từ chân trời xa mờ Còn riêng mình anh nỗi nhớ em vô bờ Một căn phòng thinh lặng một thoáng giây trôi nhanh Còn đây vòng tay nào .... Bài hát: Sắc Màu Tình Yêu - LiL Knight Màn đêm chợt buông dần Từ chân trời xa mờ Còn riêng mình anh nỗi xót xa vô bờ Một căn phòng thinh lặng Mộ... | Nghe .... Màn đêm chợt [F]buông dần, từ chân trời [Dm]xa mờ. Còn riêng mình [Bb]anh nỗi nhớ em vô [C]bờ , Một căn phòng [F]thinh lặng, một thoáng giây [Dm]trôi nhanh .... Màn đêm chợt buông dần từ chân trời xa mờ Còn riêng mình anh nỗi nhớ em.. Mã số karaoke Màn đêm chợt buông dần 5 số arirang và 6 số california, mã số bài hát Màn đêm chợt buông dần. Lyric: * * * Màn đêm chợt buông dần Về chân trời xa mờ Còn riêng mình anh Nỗi xót xa bơ vơ Một .... Màn đêm chợt buông dần........nghe bài này hay phết mọi người nhể. Sắc Màu Tình Yêu Màn đêm chợt buông dần , từ chân trời xa mờ còn riêng mình anh nỗi xót xa vô bờ . Một căn phòng thinh lặng một thoáng giây trôi nhanh .... Bài hát: Em Ở Đâu - Bằng Kiều Màn đêm đã buông dần Đèn hiu hắt cô quạnh Nhớ em, anh muốn thét lên trong đêm dài Nằm nhớ những kỷ niệm Gặp nhau phút .... HKT-M [00:04.00] [00:07.74]Oh oh lại đây nào [00:09.36]Hòa nhịp cùng con tim [00:11.41]Oh oh oh lại đây nào hey [00:13.60] [00:29.90]Hôm nay ta có mặt .... Lyric: Màn đêm chợt buông dần Từ chân trời xa mờ Còn riêng mình anh nỗi xót xa vô bờ Một căn phòng thinh .... Màn đêm chợt buông dần Từ chân trời xa mờ Còn riêng mình anh nỗi xót xa vô bờ. Lời bài hát Sắc màu tình yêu : Màn đêm chợt buông dần Từ chân trời xa mờ Còn riêng mình anh nỗi xót xa vô bờ Một căn phòng thinh lặng ...