Xem video Đời người con gái một lần mất người yêu

Đời người con gái một lần mất người yêu

Đời người con gái một lần mất người yêu, tan cả cuộc đời. Những kỷ niệm hãy còn nằm ở đây. Sao nỡ quên rồi để đó cho ai. Và lời anh nói: "Tình mình khó .... Lá xa cành héo sầu từ tuổi xanh Anh bỏ đi rồi buồn lắm anh ơi Đời người con gái Một lần mất người yêu dang dở cuộc đời. Những kỷ niệm hãy còn nằm ở đây .... Đời người con gái, một lần mất người yêu, dang dỡ cuộc đời . Những kỉ niệm, hãy còn nằm ở đây . Sao nở quên rồi, để đó cho ai và lời a nói tình mình khó .... Mã số karaoke Đời người con gái một lần mất người yêu 5 số arirang và 6 số california, mã số bài hát Đời người con gái một lần mất người yêu. Lá xa cành héo sầu từ tuổi xanh, Anh bỏ đi rồi buồn lắm anh ơi, Đời người con gái một lần mất người yêu Dang dở cuộc đời. Những kỉ niệm hãy còn nằm ở đây, .... Đời người con gái một lần mất người yêu dang dở cuộc đời. Những ân tình vẫn còn nằm ở đây, sao nỡ quên rồi, để đó cho ai. Và lời em nói tình mình khó nhạt phai, .... [ar: Hà Thanh Xuân] [ti: Đổi Thay] [length: 04:57] [00:00.00]Bài Hát: Đổi Thay [00:02.00]Ca Sĩ: Hà Thanh Xuân [00:04.00] [00:26.17]Lá xa cành [00:28.61] .... Đời người con gái một lần mất người yêu dang dở cả cuộc đời Những kỷ niệm anh còn nằm ở đây Sao nỡ quên rồi, để đó cho ai Và lời em nói: "Tình mình khó .... Lá xa cành héo sầu từ tuổi xanh Em bỏ đi rồi buồn lắm em ơi Đời người con gái một lần mất người yêu dang dở cả đời Những kỷ niệm hãy còn nằm ở đây Sao .... Đời người con gái một lần mất người yêu dang dở cả cuộc đời Những ân tình vẫn còn nằm ở đây, sao nỡ quên rồi, để đó cho ai Và lời anh nói: "Tình mình khó ...