Xem video cung tai vi ai ma duyen ta lo

cung tai vi ai ma duyen ta lo

Bài hát: Trách Ai Vô Tình - Phi Nhung Bạn tình ơi dẫu gì cũng xa nhau rồi Dòng sông nước chảy con thuyền sóng đưa xa bờ Tại ai duyên ta lỡ nói. Tại ai, duyên, ta lỡ, nói gì cũng thôi. Ai đã quên ta, cớ, sao ta còn thương. Trách ai quên tình, bao ngay, chạy theo duyên mới. Lỡ yêu thương .... Trách Ai Vô Tình Đóng góp: Mastermusic Bạn tình ơi dẫu gì cũng xa nhau rồi Dòng sông lững lờ trôi Con thuyền sóng đưa xa bờ Tại ai duyên ta lỡ nói .... Tại ai duyên ta lỡ. Vân tay ngôi sao. Viên thị trường bất đông sản hiện nay. ... 20/11 của 12 cung hoàng đạo.. Bạn tình ơi dẫu gì cũng xa nhau rồi Dòng sông nước chảy con thuyền sóng đưa xa bờ Tại ai duyên ta lỡ nói gì cũng thôi Ai đã quên ta cớ sao ta .... Tại ai duyên ta lỡ nói gì cũng thôi, ai đã quên ta cớ sao ta còn thương. Trách ai quên tình bao ngày chạy theo duyên mới, lỡ yêu thương người .... Tại ai, duyên ta lỡ, nói gì cũng thôi. (Đừng trách người ơi) Ai đã quên ta, cớ sao ta còn thương (còn thương còn nhớ) Trách ai quên tình bao ngày, .... Dẫu gì cũng xa nhau rồi Dòng sông nước chảy con thuyền sóng đưa xa bờ Tại ai duyên ta lỡ nói gì cũng thôi Ai đã quên ta cớ sao ta còn thương Trách .... Bạn tình [Am] ơi dẫu gì cũng xa nhau [D] rồi Dòng sông lững [Am] lờ trôi con thuyền sóng đưa xa [C] bờ Tại [Am] ai [C] duyên ta lỡ nói gì cũng [G] .... đưa xa bờ Tại ai duyên ta lỡ nói gì cũng thôi Ai đã quên ta cớ sao ... 60876 vol60 trách ai vô tình - remix Bạn tình ơi dẫu gì cũng xa nhau rồi Dòng sông nước chảy con thuyền ...