Xem video Chiều tím không may đường cũ

Chiều tím không may đường cũ

Chiều tím không mây, đường bước lần về Buồn nghe day dứt tim Nhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ Pháo hồng như tiễn đưa Lá thu chậm rơi từng .... Chiều tím không mây, đường bước lần về, Buồn nghe day dứt tim. Nhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ, Pháo hồng nhuộm tiễn đưa. Lá thu chậm rơi .... Khi yêu hồn như nở hoa xây mộng tuyệt vời, Nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi Đôi khi gặp nhau, muốn khơi nhưng rồi lại thôi, Nói ra e ngại, .... Chiều tím không mây, đường bước lần về, buồn nghe day dứt tim Nhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ, pháo hồng nhuộm tím đường Lá thu chậm rơi .... Mã số karaoke Chiều tím không may đường 5 số arirang và 6 số california, mã số bài hát Chiều tím không may đường . Chiều tím không mây, đường bước lần về, buồn nghe day dứt tim Nhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ, pháo hồng nhuộm tiễn đưa Lá thu chậm rơi từng .... Chiều tím không mây, đường bước lần về Buồn nghe day dứt tim Nhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ .... Chiều tím không mây, đường bước lần về Buồn nghe day dứt tim Nhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ Pháo hồng nhuộm tím đường. Lá thu chậm rơi từng .... 1 tags, such as #quantayaosomi where used on post, 38 people liked and 0 people left a comment up to now.. Chiều tím không mây, đường bước lần về,. buồn nghe day dứt tim. Nhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ,. Pháo hồng nhuộm tím đường. Lá thu chậm .... Chiều tím không [Dm] mây, đường bước lần [Gm] đi buồn [C] nghe day [F] dứt tim Nhìn xe kết [Bb] hoa màu trắng ngỡ rằng mình [F] mơ pháo [D7] hồng mừng .... Chiều tím không mây Đường cũ bước lẩn về Buồn nghe dɑy rứt thêm Nhìn xe kết hoa mầu trắng ngỡ rằng mịt mù Áo hồng như tiễn đưa Lɑ́ thu .... Chiều tím không mây đường bước lần về buồn nghe day dứt tim Nhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ Pháo hồng vui tiễn đưa Lá thu chậm rơi từng lá ...