Xem video Biet bao gio tro ve viet nam tham dong lua Chieu

Biet bao gio tro ve viet nam tham dong lua Chieu

Đến bao giờ trở về Việt Nam Thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoang Đường mòn quanh co ôm chân hàng tre thắm Nghe gió chiều nhẹ đưa.. Mã số karaoke Biết bao giờ trở về việt nam thăm đồng lúa vàng 5 số arirang và 6 số california, mã số bài hát Biết bao giờ trở về .... Đến bao giờ trở về Việt Nam Thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoang Đường mòn quanh co ôm chân hàng tre thắm Nghe gió chiều nhẹ đưa. ... thương biết mấy cho vừa.. [Am]Đến bao giờ trở về Việt Nam, thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoang. ... [C]Tôi hát cho màu [Em]xanh mãi xanh, cho một [Am]người lặng im biết [F]yêu Và tôi [C]viết cho mùa.. Đến bao giờ trở về Việt Nam Thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoang Đường mòn quanh co ôm chân hàng tre thắm Nghe gió chiều nhẹ đưa. ... chắp nối Vẫn biết phút bên nhau sẽ khơi buồn .... Bài hát: Đến Bao Giờ Trở Về Việt Nam Ca sỹ: Điệu: Giáng (b) Hợp âm: Thăng (#) (Tăng cỡ chữ) x2 (Nhân đôi lời) [Am] [C] [F] Đến .... Sau bao nhiêu năm xa xứ, cuối cùng con người ta vẫn ... Chúng tôi bên nhau, mặc định mình là của nhau, nhưng chưa bao giờ nói yêu nhau, chỉ nắm tay, chỉ gục đầu vào vai nhau, mà chưa từng .... Đến bao giờ trở về Việt Nam, thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoang Đườ .... Đến bao giờ trở về Việt Nam Thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoang Đường mòn quanh co ôm chân hàng tre thắm Nghe gió chiều nhẹ đưa. ... Xuân dù thay đổi biết bao lần Xin khấn nguyện .... Đến bao giờ trở về Việt Nam, thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoang Đường mòn quanh co ôm chân hàng tre thắm, nghe gió chiều ...