Danh sách mã số karaoke nhạc sĩ Trần Trịnh

Hiển thị tất cả 5 bài háts
53794 VOL35
Một mai xa cơn mê xa cuộc đời bềnh bồng ... lời bài hát
Nhạc sĩ: Trần Trịnh
50001 VOL29
Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi rồi… lời bài hát
Nhạc sĩ: Trần Trịnh
828001 (6 số california)
Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời? Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh...
Nhạc sĩ: Trần Trịnh
61274 VOL61
Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời hỏi những... lời bài hát
Nhạc sĩ: Trần Trịnh
53715 VOL35
Từ mất nhau trong đời hẳn người đã quên tôi… lời bài hát
Nhạc sĩ: Trần Trịnh
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke tran trinh Danh sách mã số karaoke nhạc sĩ Trần Trịnh tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat tran trinh