Danh sách mã số karaoke nhạc sĩ Tạ Thanh Sơn

Hiển thị tất cả 3 bài háts
50266 VOL29

nam bộ kháng chiến

Mùa thu rồi ngày hăm ba... lời bài hát
Nhạc sĩ: Tạ Thanh Sơn
61287 VOL61

NAM BỘ KHÁNG CHIẾN (2)

Mùa thu rồi ngày hăm ba ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến rền khắp... lời bài hát
Nhạc sĩ: Tạ Thanh Sơn
828266 (6 số california)

nam bộ kháng chiến

Mùa thu rồi ngày hăm ba ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến Rền... lời bài hát
Nhạc sĩ: Tạ Thanh Sơn
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke ta thanh son Danh sách mã số karaoke nhạc sĩ Tạ Thanh Sơn tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat ta thanh son
ta thanh son karaoke ma so, ta thanh son karaoke 5 so, ta thanh son ma so karaoke, karaoke ma so ta thanh son, ma karaoke ta thanh son, ma so bai hat ta thanh son, tim ma so karaoke ta thanh son, ma so ta thanh son, ta thanh son karaoke, ma bai hat ta thanh son, ma so bai ta thanh son, ta thanh son ma so, ma bai ta thanh son, ma so karaoke 5 so ta thanh son, ma so karaoke 5 so bai ta thanh son, msbh ta thanh son, ma so karaoke bai ta thanh son, karaoke 5 so ta thanh son