Danh sách mã số karaoke nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo

Hiển thị tất cả 5 bài háts
54494 VOL39

khúc hát sông quê

Qua nửa đời phiêu dạt, con lại về úp mặt vào sông quê... lời bài hát
52641 VOL30

làng quan họ quê tôi

Làng quan họ quê tôi tháng giêng mùa hát hội… lời bài hát
830628 (6 số california)

làng quan họ quê tôi

Làng Quan họ quê tôi tháng giêng mùa hát hội những đêm trăng hát... lời bài hát
54396 VOL39

bản tình ca bên một dòng sông

Em muốn đưa anh về thăm làng em bên sông... lời bài hát
831652 (6 số california)

BẢN TÌNH CA BÊN MỘT DÒNG SÔNG

Em muốn đưa anh về ... thăm làng em bên sông bên sông tốt tươi cánh ...
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke nguyen trong tao Danh sách mã số karaoke nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat nguyen trong tao
nguyen trong tao karaoke ma so, nguyen trong tao karaoke 5 so, nguyen trong tao ma so karaoke, karaoke ma so nguyen trong tao, ma karaoke nguyen trong tao, ma so bai hat nguyen trong tao, tim ma so karaoke nguyen trong tao, ma so nguyen trong tao, nguyen trong tao karaoke, ma bai hat nguyen trong tao, ma so bai nguyen trong tao, nguyen trong tao ma so, ma bai nguyen trong tao, ma so karaoke 5 so nguyen trong tao, ma so karaoke 5 so bai nguyen trong tao, msbh nguyen trong tao, ma so karaoke bai nguyen trong tao, karaoke 5 so nguyen trong tao