Danh sách mã số karaoke nhạc sĩ Lý Dũng Liêm

Hiển thị tất cả 12 bài háts
53007 VOL30
Có một loài hoa buồn trôi lững lờ, theo nước hững hờ... lời bài hát
Nhạc sĩ: Lý Dũng Liêm
55229 VOL42
Thương mong đến ngày bạc đầu, bao lần ước hẹn bên cầu... lời bài hát
Nhạc sĩ: Lý Dũng Liêm
831024 (6 số california)
Người tôi yêu thì đi xa người yêu tôi ở cạnh nhà chán không lòng...
Nhạc sĩ: Lý Dũng Liêm
59336 VOL55
Mưa ngày xưa,rơi trên đường phố Mưa vô tình làm ướt áo... lời bài hát
Nhạc sĩ: Lý Dũng Liêm
51089 VOL29
Mưa ngày xưa rơi trên đường phố… lời bài hát
Nhạc sĩ: Lý Dũng Liêm
52424 VOL29
Ngày thơ hớt tóc miễng dừa, ngày thơ mẹ bắt đeo bùa… lời bài hát
Nhạc sĩ: Lý Dũng Liêm
51620 VOL29
Quê hương là gì… lời bài hát
Nhạc sĩ: Lý Dũng Liêm
831590 (6 số california)
Có một loài hoa buồn trôi lững lờ. Theo nước hững hờ...
Nhạc sĩ: Lý Dũng Liêm
52294 VOL29
Người tôi yêu thì đã xa, người yêu tôi ở cạnh nhà… lời bài hát
Nhạc sĩ: Lý Dũng Liêm
830689 (6 số california)
Ngày thơ hớt tóc miễng dừa ngày thơ mẹ bắt đeo bùa cầu ông đôi ta...
Nhạc sĩ: Lý Dũng Liêm
829088 (6 số california)
Mưa ngày xưa rơi trên đường phố mưa vô tình làm ướt áo em mưa ngày... lời bài hát
Nhạc sĩ: Lý Dũng Liêm
829619 (6 số california)
Quê hương là gì quê hương là gì chắc em biết nên tiếng hát buồn da...
Nhạc sĩ: Lý Dũng Liêm
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke ly dung liem Danh sách mã số karaoke nhạc sĩ Lý Dũng Liêm tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat ly dung liem