Danh sách mã số karaoke nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm

Hiển thị tất cả 6 bài háts
57916 VOL51
Thà là rong rêu, lênh đênh trên biển Thà là chim bay vui... lời bài hát
Nhạc sĩ: Hoàng Thanh Tâm
828828 (6 số california)
Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt trời không mưa anh cố lạy...
Nhạc sĩ: Hoàng Thanh Tâm
50829 VOL29
Tháng sáu trời mưa... lời bài hát
Nhạc sĩ: Hoàng Thanh Tâm
50853 VOL29
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé… lời bài hát
Nhạc sĩ: Hoàng Thanh Tâm
55596 VOL43
Mưa thu gợi sầu cho cây long lanh, ngàn tiếng buồn rơi hắt hiu... lời bài hát
Nhạc sĩ: Hoàng Thanh Tâm
828852 (6 số california)
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé để lòng buồn anh dạo khắp quanh...
Nhạc sĩ: Hoàng Thanh Tâm
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke hoang thanh tam Danh sách mã số karaoke nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat hoang thanh tam