Danh sách mã số karaoke nhạc sĩ An Chung

Hiển thị tất cả 8 bài háts
52574 VOL29

tôi người lái xe

Xe tôi băng qua muôn núi ngàn sông, khắp nơi… lời bài hát
Nhạc sĩ: An Chung
50656 VOL29

đường cày đảm đ ang

Từ ngày anh đi việc đồng em giỏi giang… lời bài hát
Nhạc sĩ: An Chung
828655 (6 số california)

đường cày đảm đang

Từ ngày anh đi việc đồng em giỏi giang ruộng cấy chăng dây cây lúa... lời bài hát
Nhạc sĩ: An Chung
50659 VOL29

hát từ xóm biển cà mau

Mênh mông xanh điệp trùng xanh… lời bài hát
Nhạc sĩ: An Chung
50798 VOL29

trăng sáng đôi miền

Trăng lùa lên cành tre… lời bài hát
Nhạc sĩ: An Chung
830889 (6 số california)

tôi người lái xe

Xe tôi băng qua muôn núi ngàn sông khắp nơi nhân dân đêm ngày ngóng... lời bài hát
Nhạc sĩ: An Chung
828658 (6 số california)

hát từ xóm biển cà mau

Mênh mông xanh điệp trùng xanh xanh trời nước một vùng đước bạt... lời bài hát
Nhạc sĩ: An Chung
828797 (6 số california)

trăng sáng đôi miền

Trăng lên lùa cành tre gió thổi sáo diều trăng soi cảnh miền quê...
Nhạc sĩ: An Chung
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke an chung Danh sách mã số karaoke nhạc sĩ An Chung tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat an chung
an chung karaoke ma so, an chung karaoke 5 so, an chung ma so karaoke, karaoke ma so an chung, ma karaoke an chung, ma so bai hat an chung, tim ma so karaoke an chung, ma so an chung, an chung karaoke, ma bai hat an chung, ma so bai an chung, an chung ma so, ma bai an chung, ma so karaoke 5 so an chung, ma so karaoke 5 so bai an chung, msbh an chung, ma so karaoke bai an chung, karaoke 5 so an chung