xưa thật là xưa nhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đèn mưa mã số karaoke

Hiển thị tất cả 12 bài háts
61891 VOL64

hoa trinh nữ

Qua một rừng hoang gió núi theo sang rũ bụi đường trên vai hái cây... lời bài hát
60190 VOL58

mẹ dạy con 1

Con ơi! Hãy nhen bếp lửa kẻo đêm dài giá lạnh Khơi than... lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu
32672

YOU ARE MY SONG

You are the song lời bài hát
Nhạc sĩ: L.Ocampo
59893 VOL57

hai mươi năm làm thân viễn xứ

"Tôi đứng đây.... mà mơ đến 1 ngày về quê, tôi nhìn... lời bài hát
59886 VOL57

đêm nằm không ngủ

Tôi với em hai người cùng một xóm Nhà của em có trồng... lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu
60193 VOL58

nghe vọng cổ nhớ quê hương

Đất khách đêm nào lạnh hơi sương Đèn khuya hiu hắt quạnh canh... lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu
53015 VOL30

khúc tình nồng

Hãy lắng nghe khúc nhạc, bừng lên rộn ràng ngất ngây... lời bài hát
Nhạc sĩ: Ngọc Sơn
53137 VOL31

đừng qua lối đó

Này cô em áo trắng, chúng đang trông em về... lời bài hát
Nhạc sĩ: Võ Thiện Thanh
829846 (6 số california)

lan và điệp (cn)

Lan xơ xác sầu ai lan rũ cánh... Bướm lỡ làng duyên phận bướm cô... lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu
61428 VOL62

làm người yêu anh nhé babe

Người yêu ơi yêu mình anh được không từ giờ và sau này xua lạnh... lời bài hát
Nhạc sĩ: Nguyên Jenda
56576 VOL46

thử lòng thủy chung (bài ví đò đưa và dặm kế)

Ơ ơ chứ vừa ra vừa gặp người xinh cũng bằng Kim ơ Trọng… lời bài hát
Nhạc sĩ: Dân ca Nghệ Tĩnh
32994

OUT HERE ON MY OWN

Sometimes I wonder lời bài hát
Nhạc sĩ: Irene Cara
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke xưa thật là xưa nhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đèn mưa xưa thật là xưa nhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đèn mưa mã số karaoke arirang, california tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat xưa thật là xưa nhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đèn mưa
xưa thật là xưa nhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đèn mưa karaoke ma so, xưa thật là xưa nhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đèn mưa karaoke 5 so, xưa thật là xưa nhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đèn mưa ma so karaoke, karaoke ma so xưa thật là xưa nhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đèn mưa, ma karaoke xưa thật là xưa nhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đèn mưa, ma so bai hat xưa thật là xưa nhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đèn mưa, tim ma so karaoke xưa thật là xưa nhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đèn mưa, ma so xưa thật là xưa nhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đèn mưa, xưa thật là xưa nhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đèn mưa karaoke, ma bai hat xưa thật là xưa nhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đèn mưa, ma so bai xưa thật là xưa nhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đèn mưa, xưa thật là xưa nhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đèn mưa ma so, ma bai xưa thật là xưa nhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đèn mưa, ma so karaoke 5 so xưa thật là xưa nhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đèn mưa, ma so karaoke 5 so bai xưa thật là xưa nhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đèn mưa, msbh xưa thật là xưa nhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đèn mưa, ma so karaoke bai xưa thật là xưa nhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đèn mưa, karaoke 5 so xưa thật là xưa nhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đèn mưa