xa kỷ niệmky mã số karaoke

Hiển thị tất cả 7 bài háts
55361 VOL42

lang thang trên phố

Lang thang lang thang trên phố một mình... lời bài hát
Nhạc sĩ: Sông Trà
830277 (6 số california)

bóng mát chở che

Trở về quê hương một chiều mùa đông trời đông buốt giá trở về quê... lời bài hát
Nhạc sĩ: Sông Trà
51980 VOL29

bóng mát chở che

Trở về quê hương một chiều mùa đông, trời đông… lời bài hát
Nhạc sĩ: Sông Trà
51758 VOL29

giọt nắng cuối chiều

Mưa cuốn trôi bao kỷ niệm dĩ vãng ... lời bài hát
Nhạc sĩ: Quang Huy
53763 VOL35

màu cờ tôi yêu

Hồng như màu của bình minh, đỏ như màu máu của mình… lời bài hát
Nhạc sĩ: Phạm Tuyên
57832 VOL51

mẹ và quê hương

Em về đâu một mình em thui thủi Phố đông người mà em... lời bài hát
Nhạc sĩ: Hoàng Thắng
61100 VOL61

NẾU HAI ĐỨA MÌNH

Nếu hai đứa mình không về cùng chung lối đường thì dù hoa thắm chỉ... lời bài hát
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke xa kỷ niệmky xa kỷ niệmky mã số karaoke arirang, california tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat xa kỷ niệmky
xa kỷ niệmky karaoke ma so, xa kỷ niệmky karaoke 5 so, xa kỷ niệmky ma so karaoke, karaoke ma so xa kỷ niệmky, ma karaoke xa kỷ niệmky, ma so bai hat xa kỷ niệmky, tim ma so karaoke xa kỷ niệmky, ma so xa kỷ niệmky, xa kỷ niệmky karaoke, ma bai hat xa kỷ niệmky, ma so bai xa kỷ niệmky, xa kỷ niệmky ma so, ma bai xa kỷ niệmky, ma so karaoke 5 so xa kỷ niệmky, ma so karaoke 5 so bai xa kỷ niệmky, msbh xa kỷ niệmky, ma so karaoke bai xa kỷ niệmky, karaoke 5 so xa kỷ niệmky