Thiệp hồng viết tin mã số karaoke

Hiển thị tất cả 8 bài háts
61139 VOL61

ĐÔI MẮT NGƯỜI XƯA (REMIX)

Chuyện tình của tôi tan vỡ từ lâu rồi tưởng không bao giờ còn nữa... lời bài hát
Nhạc sĩ: Ngân Giang
58184 VOL52

thiệp hồng báo tin

Nhận được tin báo em lấy chồng Buân khuâng nhìn cánh thiệp buồn... lời bài hát
Nhạc sĩ: Minh Kỳ
61096 VOL61

ÁNH LỬA MÊ LINH

Mê Linh ơi toàn dân nghe chăng sơn hà lâm nguy giặc thù xâm... lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu
54450 VOL39

đôi mắt người xưa

Chuyện tình của tôi tan vỡ từ lâu rồi, tưởng không bao giờ còn nhớ... lời bài hát
Nhạc sĩ: Ngân Giang
59889 VOL57

đôi mắt người xưa

Chuyện tình của tôi, tan vỡ từ lâu rồi Tưởng không bao... lời bài hát
53229 VOL31

phàn lê huê

Ngập ngừng lên yên ruổi vó câu ta lại quay về quê cũ… lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu
51574 VOL29

xa phu đi xứ 2

Tân lang ơi trăng đã nghiêng… lời bài hát
Nhạc sĩ: Đức Phú
61464 VOL62

nothing in your eyes 2

Đã đến lúc ta nên nhận ra dứt hết yêu thương thôi mình lìa xa... lời bài hát
Nhạc sĩ: Yan Bi - Mr. T
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke Thiệp hồng viết tin Thiệp hồng viết tin mã số karaoke arirang, california tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat Thiệp hồng viết tin
Thiệp hồng viết tin karaoke ma so, Thiệp hồng viết tin karaoke 5 so, Thiệp hồng viết tin ma so karaoke, karaoke ma so Thiệp hồng viết tin , ma karaoke Thiệp hồng viết tin , ma so bai hat Thiệp hồng viết tin , tim ma so karaoke Thiệp hồng viết tin , ma so Thiệp hồng viết tin , Thiệp hồng viết tin karaoke, ma bai hat Thiệp hồng viết tin , ma so bai Thiệp hồng viết tin , Thiệp hồng viết tin ma so, ma bai Thiệp hồng viết tin , ma so karaoke 5 so Thiệp hồng viết tin , ma so karaoke 5 so bai Thiệp hồng viết tin , msbh Thiệp hồng viết tin , ma so karaoke bai Thiệp hồng viết tin , karaoke 5 so Thiệp hồng viết tin