Quảng đảo chi luyến mã số karaoke

Hiển thị tất cả 6 bài háts
61071 VOL61

VỀ THÔI EM

Em ơi em mai anh về đất Quảng trời miền Nam giáp tết quá nôn nao... lời bài hát
53519 VOL33

tiếng hát trường sơn

Chào hậu phương tôi ra tiền tuyến, đường quân đi... lời bài hát
Nhạc sĩ: Ngô Hồng Khanh
829696 (6 số california)

lý qua cầu (a)

Cầu tre dẫn lối se duyên mình tơ hồng chỉ thắm kết tình ta mai... lời bài hát
Nhạc sĩ: Dân Ca
829697 (6 số california)

lý qua cầu (b)

Cầu tre dẫn lối se duyên mình tơ hồng chỉ thắm kết tình ta mai... lời bài hát
Nhạc sĩ: Dân Ca
61099 VOL61

MỤC KIỀN LIÊN TÌM MẸ

Cõi Thiên Trúc miền Tây phương lạc cảnh chùa Lôi Âm vang vọng mấy hồi.. lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu
51697 VOL29

lý qua cầu 1

Cầu tre dẫn lối xe duyên mình tơ hồng chỉ thắm... lời bài hát
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke Quảng đảo chi luyến Quảng đảo chi luyến mã số karaoke arirang, california tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat Quảng đảo chi luyến
Quảng đảo chi luyến karaoke ma so, Quảng đảo chi luyến karaoke 5 so, Quảng đảo chi luyến ma so karaoke, karaoke ma so Quảng đảo chi luyến, ma karaoke Quảng đảo chi luyến, ma so bai hat Quảng đảo chi luyến, tim ma so karaoke Quảng đảo chi luyến, ma so Quảng đảo chi luyến, Quảng đảo chi luyến karaoke, ma bai hat Quảng đảo chi luyến, ma so bai Quảng đảo chi luyến, Quảng đảo chi luyến ma so, ma bai Quảng đảo chi luyến, ma so karaoke 5 so Quảng đảo chi luyến, ma so karaoke 5 so bai Quảng đảo chi luyến, msbh Quảng đảo chi luyến, ma so karaoke bai Quảng đảo chi luyến, karaoke 5 so Quảng đảo chi luyến