ở phương đó hãy tha thứ cho anh mã số karaoke

Hiển thị tất cả 8 bài háts
57633 VOL50

ở phương đó hãy tha thứ cho anh

Màn đêm buông thật mau lời bài hát
Nhạc sĩ: Lâm Chấn Khang
61096 VOL61

ÁNH LỬA MÊ LINH

Mê Linh ơi toàn dân nghe chăng sơn hà lâm nguy giặc thù xâm... lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu
52855 VOL30

người điên yêu trăng

Trăng ơi trăng ơi, bao đêm dài ta nhớ vầng trăng… lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu
51772 VOL29

cô bán đèn hoa giấy 2

Năm em mười sáu thì khói chinh chiến bay vùng lên... lời bài hát
Nhạc sĩ: Quy Sắc
53519 VOL33

tiếng hát trường sơn

Chào hậu phương tôi ra tiền tuyến, đường quân đi... lời bài hát
Nhạc sĩ: Ngô Hồng Khanh
53137 VOL31

đừng qua lối đó

Này cô em áo trắng, chúng đang trông em về... lời bài hát
Nhạc sĩ: Võ Thiện Thanh
830409 (6 số california)

có phải em đã yêu

Cho em má hồng Môi hôn thắm nồng Cho em mắt nâu tròn xoe cùng anh nô... lời bài hát
Nhạc sĩ: Hoài An
32672

YOU ARE MY SONG

You are the song lời bài hát
Nhạc sĩ: L.Ocampo
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke ở phương đó hãy tha thứ cho anh ở phương đó hãy tha thứ cho anh mã số karaoke arirang, california tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat ở phương đó hãy tha thứ cho anh
ở phương đó hãy tha thứ cho anh karaoke ma so, ở phương đó hãy tha thứ cho anh karaoke 5 so, ở phương đó hãy tha thứ cho anh ma so karaoke, karaoke ma so ở phương đó hãy tha thứ cho anh, ma karaoke ở phương đó hãy tha thứ cho anh, ma so bai hat ở phương đó hãy tha thứ cho anh, tim ma so karaoke ở phương đó hãy tha thứ cho anh, ma so ở phương đó hãy tha thứ cho anh, ở phương đó hãy tha thứ cho anh karaoke, ma bai hat ở phương đó hãy tha thứ cho anh, ma so bai ở phương đó hãy tha thứ cho anh, ở phương đó hãy tha thứ cho anh ma so, ma bai ở phương đó hãy tha thứ cho anh, ma so karaoke 5 so ở phương đó hãy tha thứ cho anh, ma so karaoke 5 so bai ở phương đó hãy tha thứ cho anh, msbh ở phương đó hãy tha thứ cho anh, ma so karaoke bai ở phương đó hãy tha thứ cho anh, karaoke 5 so ở phương đó hãy tha thứ cho anh