Nhạc sóng biển nổi nhơ va em mã số karaoke

Hiển thị 1 - 15 trong tổng số 40 bài háts
61983 VOL64

hai bản đàn xuân

Thánh thót tơ đồng tiếng nhặt khoan sóng tơ vờn nhẹ cánh mai vàng bên... lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu  
829046 (6 số california)

sóng về đâu

Biển sóng biển sóng đừng xô tôi đừng xô tôi ngã dưới chân người.... lời bài hát
Nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn
51047 VOL29

sóng về đâu

Biển sóng biển sóng… lời bài hát
Nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn
53085 VOL30

men rượu sa kê

Bến cũ tiêu điều lạnh gió đông... lời bài hát
829566 (6 số california)

chợ mới (b)

Anh vẫn nhớ em dù tụi mình chưa hẹn anh sửa cái tánh cộc cằn để... lời bài hát
Nhạc sĩ: Trọng Nguyễn
50229 VOL29

điệp khúc mùa xuân

Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng... lời bài hát
Nhạc sĩ: Quốc Dũng
50967 VOL29

đón xuân

Xuân đã đến rồi gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời... lời bài hát
828181 (6 số california)

trầu cau

Ngày xưa có hai anh em nhà kia Cùng yêu thương ở cùng nhau bỗng đâu... lời bài hát
Nhạc sĩ: Phan Huỳnh Điểu
50181 VOL29

trầu cau

Ngày xưa có hai anh em nhà kia…. lời bài hát
Nhạc sĩ: Phan Huỳnh Điểu
50620 VOL29

title

Lyric… lời bài hát
Nhạc sĩ: Artist
53094

title

Lyric... lời bài hát
Nhạc sĩ: Artist
53096

title

Lyric... lời bài hát
Nhạc sĩ: Artist
53984 VOL37

title

Lyric... lời bài hát
Nhạc sĩ: Artist
50763 VOL29

title

Lyric… lời bài hát
Nhạc sĩ: Artist
61481 VOL62

sống không đợi chờ

Chào ngày mới nắng mai sáng nay riêng anh thênh thang biển sóng chợt trông... lời bài hát
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke Nhạc sóng biển nổi nhơ va em Nhạc sóng biển nổi nhơ va em mã số karaoke arirang, california tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat Nhạc sóng biển nổi nhơ va em
Nhạc sóng biển nổi nhơ va em karaoke ma so, Nhạc sóng biển nổi nhơ va em karaoke 5 so, Nhạc sóng biển nổi nhơ va em ma so karaoke, karaoke ma so Nhạc sóng biển nổi nhơ va em, ma karaoke Nhạc sóng biển nổi nhơ va em, ma so bai hat Nhạc sóng biển nổi nhơ va em, tim ma so karaoke Nhạc sóng biển nổi nhơ va em, ma so Nhạc sóng biển nổi nhơ va em, Nhạc sóng biển nổi nhơ va em karaoke, ma bai hat Nhạc sóng biển nổi nhơ va em, ma so bai Nhạc sóng biển nổi nhơ va em, Nhạc sóng biển nổi nhơ va em ma so, ma bai Nhạc sóng biển nổi nhơ va em, ma so karaoke 5 so Nhạc sóng biển nổi nhơ va em, ma so karaoke 5 so bai Nhạc sóng biển nổi nhơ va em, msbh Nhạc sóng biển nổi nhơ va em, ma so karaoke bai Nhạc sóng biển nổi nhơ va em, karaoke 5 so Nhạc sóng biển nổi nhơ va em