Ngươi đàn bà hoa d mã số karaoke

Hiển thị tất cả 12 bài háts
60188 VOL58

lòng dạ đàn bà 1

Vua nước Sở một hôm lòng thanh thản Cởi long bào giả dạng... lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu
59904 VOL57

sợ vợ 2

Nhỏ cũng sợ mà già cũng sợ… Sách có câu sợ vợ... lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu
54624 VOL39

đài hoa dâng bác

Trên mảnh đất thành đồng cao muôn trượng, chúng con đi... lời bài hát
Nhạc sĩ: Trần Nam Dân
54628 VOL39

nhớ cha trong mùa phượng đỏ

Bình minh lên nhuộm hồng con sông nhỏ, rạng rỡ hàng phượng đỏ... lời bài hát
52449 VOL29

cô gái bán sầu riêng

Ai mua sầu riêng có ai mua sầu riêng, hãy dừng chân… lời bài hát
32672

YOU ARE MY SONG

You are the song lời bài hát
Nhạc sĩ: L.Ocampo
50103 VOL29

tùy hứng lý qua cầu

Bằng lòng đi em... lời bài hát
Nhạc sĩ: Trần Tiến
828278 (6 số california)

tình trong lá thiếp

Cầm lá thiếp này lòng hướng vô Nam dù xa muôn trùng nhưng tình anh... lời bài hát
Nhạc sĩ: Phan Huỳnh Điểu
60778 VOL60

CÔ GÁI TƯỚI ĐẬU 1

Nữ: Nghe gió đồng bềnh bồng thênh thênh Len đất giồng là... + lời bài hát
Nhạc sĩ: Trần Nam Dân
60779 VOL60

Cô Gái Tưới Đậu 2

LÝ ĐẤT GIỒNG Nữ: Nghe gió đồng bềnh bồng thênh thênh Len... + lời bài hát
Nhạc sĩ: Trần Nam Dân
829628 (6 số california)

thoại khanh châu tuấn (a)

Ai nức nở với giọng đàn Tư Mã Nhạc sầu vương theo chiếc lá lạnh... lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu
50279 VOL29

tình trong lá thiếp

Cầm lá thiếp này lòng hướng vô Nam… lời bài hát
Nhạc sĩ: Phan Huỳnh Điểu
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke Ngươi đàn bà hoa d Ngươi đàn bà hoa d mã số karaoke arirang, california tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat Ngươi đàn bà hoa d
Ngươi đàn bà hoa d karaoke ma so, Ngươi đàn bà hoa d karaoke 5 so, Ngươi đàn bà hoa d ma so karaoke, karaoke ma so Ngươi đàn bà hoa d, ma karaoke Ngươi đàn bà hoa d, ma so bai hat Ngươi đàn bà hoa d, tim ma so karaoke Ngươi đàn bà hoa d, ma so Ngươi đàn bà hoa d, Ngươi đàn bà hoa d karaoke, ma bai hat Ngươi đàn bà hoa d, ma so bai Ngươi đàn bà hoa d, Ngươi đàn bà hoa d ma so, ma bai Ngươi đàn bà hoa d, ma so karaoke 5 so Ngươi đàn bà hoa d, ma so karaoke 5 so bai Ngươi đàn bà hoa d, msbh Ngươi đàn bà hoa d, ma so karaoke bai Ngươi đàn bà hoa d, karaoke 5 so Ngươi đàn bà hoa d