Muôn trùng cách xa re mĩ mã số karaoke

Hiển thị tất cả 8 bài háts
59973 VOL57

tiếng thạch sùng - remix

Đêm nghe tiếng mưa rơi Xạc xào tiếng lá đơn côi Buồn đếm giọt... lời bài hát
Nhạc sĩ: Nhạc: Minh Vy
60062 VOL58

phía xa trùng khơi

Cần bàn tay trao hơi ấm, Cần phút bình yên này Nếu mai không... lời bài hát
831252 (6 số california)

tiếng thạch sùng

Đêm nghe tiếng mưa rơi xạc xào tiếng lá đơn côi buồn đếm giọt sầu... lời bài hát
Nhạc sĩ: Minh Vy
32672

YOU ARE MY SONG

You are the song lời bài hát
Nhạc sĩ: L.Ocampo
53372 VOL32

chim sáo trở về

Sương thu thấp thoáng bay bay ngoài ngõ... lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu
830909 (6 số california)

tình hận dương quý phi (cn)

Hỡi An Lộc Sơn người ngoài muôn dặm sao không về đây cứu mạng Thái... lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu
61573 VOL62

trường hận

Lửa loạn kinh thành rộn vó câu nàng đi trăng tủi với hoa sầu Thái... lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu
58629 VOL53

bá nha tử kỳ

Tử Kỳ: Ôi tiếng đàn khuya mang mấy cung sầu tủi Có phải chăng... lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu

Truyện ma Phiên bản mới nhất


Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke Muôn trùng cách xa re mĩ Muôn trùng cách xa re mĩ mã số karaoke arirang, california tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat Muôn trùng cách xa re mĩ
Muôn trùng cách xa re mĩ karaoke ma so, Muôn trùng cách xa re mĩ karaoke 5 so, Muôn trùng cách xa re mĩ ma so karaoke, karaoke ma so Muôn trùng cách xa re mĩ, ma karaoke Muôn trùng cách xa re mĩ, ma so bai hat Muôn trùng cách xa re mĩ, tim ma so karaoke Muôn trùng cách xa re mĩ, ma so Muôn trùng cách xa re mĩ, Muôn trùng cách xa re mĩ karaoke, ma bai hat Muôn trùng cách xa re mĩ, ma so bai Muôn trùng cách xa re mĩ, Muôn trùng cách xa re mĩ ma so, ma bai Muôn trùng cách xa re mĩ, ma so karaoke 5 so Muôn trùng cách xa re mĩ, ma so karaoke 5 so bai Muôn trùng cách xa re mĩ, msbh Muôn trùng cách xa re mĩ, ma so karaoke bai Muôn trùng cách xa re mĩ, karaoke 5 so Muôn trùng cách xa re mĩ