Lí con saoa mã số karaoke

Hiển thị tất cả 11 bài háts
50629 VOL29

lý con sáo 1

Ai ai đem con sáo bằng chim sáo ừng ưng... lời bài hát
Nhạc sĩ: Dân ca Nam Bộ
50638 VOL29

lý con sáo 3

Ai đem ơ con sáo ơ ơ qua sông… lời bài hát
Nhạc sĩ: Dân ca Nam Bộ
52226 VOL29

lý con sáo huế

Ai đem con sáo sang sông để cho để cho con sáo… lời bài hát
Nhạc sĩ: Dân ca Trung Bộ
50768 VOL29

lý con sáo 2

Ai đem con sáo mà sang sông… lời bài hát
Nhạc sĩ: Dân ca Nam Bộ
53899 VOL36

lý con sáo trà vinh

Giận mà thương, dòng sông quê tím bông lục bình... lời bài hát
Nhạc sĩ: Phố Thu
52227 VOL29

lý con sáo sang sông

Ơ ơ ai xui mà con sáo cái nó qua sông cái nó qua sông... lời bài hát
Nhạc sĩ: Dân ca Nam Bộ
60671 VOL60

LÝ PHẬN NGƯỜI

Hò ơi… mẹ ơi trái bí còn non cầm dao mẹ cắt... + lời bài hát
Nhạc sĩ: Trung Lê
57678 VOL50

vui và buồn

Từ khi em ra đi một mình anh cứ âm thầm lời bài hát
Nhạc sĩ: Khánh Đơn
52888 VOL30

đón dâu

Làng quê tôi đàn chim líu lo, trẻ thơ đùa vui bên sông… lời bài hát
Nhạc sĩ: Minh Vy
831108 (6 số california)

đón dâu

Làng quê tôi đàn chim líu lo trẻ thơ đùa vui bên sông gái trai hẹn... lời bài hát
Nhạc sĩ: Minh Vy
54569 VOL39

sơn tinh thuỷ tinh

Trời sáng mơ hồ, tiếng ai thét làm rung động giang sơn... lời bài hát
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke Lí con saoa Lí con saoa mã số karaoke arirang, california tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat Lí con saoa
Lí con saoa karaoke ma so, Lí con saoa karaoke 5 so, Lí con saoa ma so karaoke, karaoke ma so Lí con saoa, ma karaoke Lí con saoa, ma so bai hat Lí con saoa, tim ma so karaoke Lí con saoa, ma so Lí con saoa, Lí con saoa karaoke, ma bai hat Lí con saoa, ma so bai Lí con saoa, Lí con saoa ma so, ma bai Lí con saoa, ma so karaoke 5 so Lí con saoa, ma so karaoke 5 so bai Lí con saoa, msbh Lí con saoa, ma so karaoke bai Lí con saoa, karaoke 5 so Lí con saoa