Đường thương dau ấy ai nhắn Giang mã số karaoke

Hiển thị 1 - 15 trong tổng số 19 bài háts
50063 VOL29

thành phố mưa bay

Coù nhöõng chieàu thaønh phoá möa bay... lời bài hát
Nhạc sĩ: Bằng Giang
829233 (6 số california)

huyền thoại một vì sao

Xưa thật xưa xa tít bên cõi trời ấy một vì sao sáng đưa ai đi tìm... lời bài hát
Nhạc sĩ: Nhạc Pháp
52686 VOL30

tiếng vọng miền trung

Hơ… Miền Trung đất hẹp ruộng khô, bàn chân ai bước… lời bài hát
Nhạc sĩ: Minh Châu
59886 VOL57

đêm nằm không ngủ

Tôi với em hai người cùng một xóm Nhà của em có trồng... lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu
54627 VOL39

mừng sinh nhật bác

Tôi biết đến ý nghĩa mừng sinh nhật Bác kính yêu... lời bài hát
61721 VOL63

cơn mưa cuối

Lâu nay ta quên nhau chưa lời ca anh viết vẫn đó dấu vết cơn... lời bài hát
Nhạc sĩ: Justa Tee - Binz  
61185 VOL61

THÀNH PHỐ MƯA BAY (REMIX)

Có những chiều thành phố mưa bay công viên buồn tượng đá cũng buồn... lời bài hát
Nhạc sĩ: Bằng Giang
61311 VOL61

THÀNH PHỐ MƯA BAY (2)

Có những chiều thành phố mưa bay công viên buồn tượng đá cũng buồn... lời bài hát
Nhạc sĩ: Bằng Giang
60188 VOL58

lòng dạ đàn bà 1

Vua nước Sở một hôm lòng thanh thản Cởi long bào giả dạng... lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu
828063 (6 số california)

thành phố mưa bay

Có những chiều thành phố mưa bay Công viên buồn tượng đá cũng... lời bài hát
Nhạc sĩ: Bằng Giang
53990 VOL37

bản tango mùa thu

Ngày nào còn nhau dưới ánh neon đèn màu... lời bài hát
Nhạc sĩ: Hồng Xương Long
831651 (6 số california)

BẢN TANGO MÙA THU

Ngày nào còn nhau dưới ánh nê on đèn màu Mình cùng vòng quay ... lời bài hát
Nhạc sĩ: HỒNG XƯƠNG LONG
52278 VOL29

quên cây cầu dừa

Sao em quên cây cầu dừa, tuổi thơ ấu nô đùa… lời bài hát
Nhạc sĩ: Hàn Ni
56321 VOL46

còn những dấu yêu

Ngàn lời yêu thương ghép thư tình xanh, dòng mực mong manh… lời bài hát
Nhạc sĩ: Nguyễn Thanh Cảnh
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke Đường thương dau ấy ai nhắn Giang Đường thương dau ấy ai nhắn Giang mã số karaoke arirang, california tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat Đường thương dau ấy ai nhắn Giang
Đường thương dau ấy ai nhắn Giang karaoke ma so, Đường thương dau ấy ai nhắn Giang karaoke 5 so, Đường thương dau ấy ai nhắn Giang ma so karaoke, karaoke ma so Đường thương dau ấy ai nhắn Giang, ma karaoke Đường thương dau ấy ai nhắn Giang, ma so bai hat Đường thương dau ấy ai nhắn Giang, tim ma so karaoke Đường thương dau ấy ai nhắn Giang, ma so Đường thương dau ấy ai nhắn Giang, Đường thương dau ấy ai nhắn Giang karaoke, ma bai hat Đường thương dau ấy ai nhắn Giang, ma so bai Đường thương dau ấy ai nhắn Giang, Đường thương dau ấy ai nhắn Giang ma so, ma bai Đường thương dau ấy ai nhắn Giang, ma so karaoke 5 so Đường thương dau ấy ai nhắn Giang, ma so karaoke 5 so bai Đường thương dau ấy ai nhắn Giang, msbh Đường thương dau ấy ai nhắn Giang, ma so karaoke bai Đường thương dau ấy ai nhắn Giang, karaoke 5 so Đường thương dau ấy ai nhắn Giang