Đường thương dau ấy ai nhắn Giang mã số karaoke

Hiển thị tất cả 7 bài háts
50063 VOL29

thành phố mưa bay

Coù nhöõng chieàu thaønh phoá möa bay... lời bài hát
Nhạc sĩ: Bằng Giang
829233 (6 số california)

huyền thoại một vì sao

Xưa thật xưa xa tít bên cõi trời ấy một vì sao sáng đưa ai đi tìm... lời bài hát
Nhạc sĩ: Nhạc Pháp
52686 VOL30

tiếng vọng miền trung

Hơ… Miền Trung đất hẹp ruộng khô, bàn chân ai bước… lời bài hát
Nhạc sĩ: Minh Châu
59886 VOL57

đêm nằm không ngủ

Tôi với em hai người cùng một xóm Nhà của em có trồng... lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu
54627 VOL39

mừng sinh nhật bác

Tôi biết đến ý nghĩa mừng sinh nhật Bác kính yêu... lời bài hát
61721 VOL63

cơn mưa cuối

Lâu nay ta quên nhau chưa lời ca anh viết vẫn đó dấu vết cơn... lời bài hát
Nhạc sĩ: Justa Tee - Binz  
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke Đường thương dau ấy ai nhắn Giang Đường thương dau ấy ai nhắn Giang mã số karaoke arirang, california tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat Đường thương dau ấy ai nhắn Giang
Đường thương dau ấy ai nhắn Giang karaoke ma so, Đường thương dau ấy ai nhắn Giang karaoke 5 so, Đường thương dau ấy ai nhắn Giang ma so karaoke, karaoke ma so Đường thương dau ấy ai nhắn Giang, ma karaoke Đường thương dau ấy ai nhắn Giang, ma so bai hat Đường thương dau ấy ai nhắn Giang, tim ma so karaoke Đường thương dau ấy ai nhắn Giang, ma so Đường thương dau ấy ai nhắn Giang, Đường thương dau ấy ai nhắn Giang karaoke, ma bai hat Đường thương dau ấy ai nhắn Giang, ma so bai Đường thương dau ấy ai nhắn Giang, Đường thương dau ấy ai nhắn Giang ma so, ma bai Đường thương dau ấy ai nhắn Giang, ma so karaoke 5 so Đường thương dau ấy ai nhắn Giang, ma so karaoke 5 so bai Đường thương dau ấy ai nhắn Giang, msbh Đường thương dau ấy ai nhắn Giang, ma so karaoke bai Đường thương dau ấy ai nhắn Giang, karaoke 5 so Đường thương dau ấy ai nhắn Giang