Mã số karaoke Đường thương dau ấy ai nhắn Giang

Hiển thị tất cả 6 bài háts
50063 VOL29
Coù nhöõng chieàu thaønh phoá möa bay... lời bài hát
Nhạc sĩ: Bằng Giang
829233 (6 số california)
Xưa thật xưa xa tít bên cõi trời ấy một vì sao sáng đưa ai đi tìm... lời bài hát
Nhạc sĩ: Nhạc Pháp
52686 VOL30
Hơ… Miền Trung đất hẹp ruộng khô, bàn chân ai bước… lời bài hát
Nhạc sĩ: Minh Châu
59886 VOL57
Tôi với em hai người cùng một xóm Nhà của em có trồng... lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu
54627 VOL39
Tôi biết đến ý nghĩa mừng sinh nhật Bác kính yêu... lời bài hát
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke Đường thương dau ấy ai nhắn Giang Đường thương dau ấy ai nhắn Giang mã số karaoke arirang, california tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat Đường thương dau ấy ai nhắn Giang