Đăl mã số karaoke

Hiển thị 586 - 600 trong tổng số 615 bài háts
52226 VOL29

lý con sáo huế

Ai đem con sáo sang sông để cho để cho con sáo… lời bài hát
Nhạc sĩ: Dân ca Trung Bộ
53645 VOL34

trúc trúc mai mai

Trúc trúc mai mai nào khi trúc trúc mai mai rồng ra là ra giãi nắng… lời bài hát
Nhạc sĩ: Dân ca Hà Tây
54280 VOL38

lý bụi chuối

Anh nằm bụi chuối rị đa, nên ảnh rên miệng kêu bớ vợ bớ vợ... lời bài hát
Nhạc sĩ: Dân ca Nam bộ
53900 VOL36

lý thương nhau

Thương nhau trường đoạn í a đoạn trường... lời bài hát
Nhạc sĩ: Dân ca Trung Bộ
55641 VOL43

ru con

A à ơi mẹ ru mà con ngủ, ngủ cho nhiều để nhớ ơn mẹ... lời bài hát
Nhạc sĩ: Dân ca Nam Bộ
54056 VOL37

hò hụi

Khoan hò bớ hụi là bớ hụi, hết hụi sang khoan... lời bài hát
Nhạc sĩ: Dân ca miền Trung
53528 VOL34

bình bán

Non nước nguyền non nước trăm năm chớ đem lòng lạt phai vì ai... lời bài hát
Nhạc sĩ: Dân ca Trị Thiên
53728 VOL35

giã bạn

Còn duyên là duyên kẻ đón đón người đưa… lời bài hát
Nhạc sĩ: Dân ca quan họ
54069 VOL37

lý con cua

Con cua quẫy nó ở trong hang quẫy a rượng a… lời bài hát
Nhạc sĩ: Dân ca Nam Bộ
54070 VOL37

lý ngựa ô

Ngựa ô í a ơ ngựa ô ăn cỏ giữa đàng bắt lên mà thắng... lời bài hát
Nhạc sĩ: Dân ca Thừa Thiên
50627 VOL29

lý cây bông

Bông xanh bông trắng… lời bài hát
Nhạc sĩ: Dân ca Nam Bộ
50768 VOL29

lý con sáo 2

Ai đem con sáo mà sang sông… lời bài hát
Nhạc sĩ: Dân ca Nam Bộ
56908 VOL47

xuân phong long hổ

Lòng dặn lòng ai mặc ai thương cứ thương thôi đừng thôi... lời bài hát
Nhạc sĩ: Dân ca Trị Thiên
829640 (6 số california)

cò lả

Con cò là cò bay lả lả bay la bay từ là từ ruộng lúa bay ra là... lời bài hát
Nhạc sĩ: Dân Ca Bắc Bộ
831453 (6 số california)

bà rằng bà rí

Bà rằng bà rí ới rằng bà đi ới đi là đâu...
Nhạc sĩ: Dân Ca Phú Thọ
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke Đăl Đăl mã số karaoke arirang, california tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat Đăl
Đăl karaoke ma so, Đăl karaoke 5 so, Đăl ma so karaoke, karaoke ma so Đăl, ma karaoke Đăl, ma so bai hat Đăl, tim ma so karaoke Đăl, ma so Đăl, Đăl karaoke, ma bai hat Đăl, ma so bai Đăl, Đăl ma so, ma bai Đăl, ma so karaoke 5 so Đăl, ma so karaoke 5 so bai Đăl, msbh Đăl, ma so karaoke bai Đăl, karaoke 5 so Đăl