Chút niềm tam sự ca cổ mã số karaoke

Hiển thị tất cả 7 bài háts
53372 VOL32

chim sáo trở về

Sương thu thấp thoáng bay bay ngoài ngõ... lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu
61100 VOL61

NẾU HAI ĐỨA MÌNH

Nếu hai đứa mình không về cùng chung lối đường thì dù hoa thắm chỉ... lời bài hát
830896 (6 số california)

hồng lâu mộng (cn)

Tuyết rơi nhiều nên cánh hoa phai tàn buồn đời hắt hiu mình ta... lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu
52588 VOL29

hồng lâu mộng

Tuyết rơi nhiều nên cánh hoa phai tàn… lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu
54626 VOL39

lòng mẹ hậu phương

Trông trông lên ánh sao Bắc Đẩu soi đường con đi, gian khổ... lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu
61813 VOL63

đường xưa lối cũ

Đường xưa lối cũ có bóng tre bóng tre che thôn nghèo đường xưa lối... lời bài hát
828103 (6 số california)

tuỳ hứng lý qua cầu

Bằng lòng đi em về với quê anh Một cù lao xanh Một dòng sông xanh... lời bài hát
Nhạc sĩ: Trần Tiến
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke Chút niềm tam sự ca cổ Chút niềm tam sự ca cổ mã số karaoke arirang, california tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat Chút niềm tam sự ca cổ
Chút niềm tam sự ca cổ karaoke ma so, Chút niềm tam sự ca cổ karaoke 5 so, Chút niềm tam sự ca cổ ma so karaoke, karaoke ma so Chút niềm tam sự ca cổ, ma karaoke Chút niềm tam sự ca cổ, ma so bai hat Chút niềm tam sự ca cổ, tim ma so karaoke Chút niềm tam sự ca cổ, ma so Chút niềm tam sự ca cổ, Chút niềm tam sự ca cổ karaoke, ma bai hat Chút niềm tam sự ca cổ, ma so bai Chút niềm tam sự ca cổ, Chút niềm tam sự ca cổ ma so, ma bai Chút niềm tam sự ca cổ, ma so karaoke 5 so Chút niềm tam sự ca cổ, ma so karaoke 5 so bai Chút niềm tam sự ca cổ, msbh Chút niềm tam sự ca cổ, ma so karaoke bai Chút niềm tam sự ca cổ, karaoke 5 so Chút niềm tam sự ca cổ