Chúc thư tình gửi người lính biển mã số karaoke

Hiển thị tất cả 4 bài háts
54473 VOL39

gửi em từ đảo xa

Nơi anh ở bốn bề chao mặt sóng, bão rú gầm mưa xích đạo... lời bài hát
Nhạc sĩ: Thế Bảo
54625 VOL39

hát mãi ơn người

Bác ơi công ơn Bác biển trời không sánh nổi, con viết lời ca... lời bài hát
59893 VOL57

hai mươi năm làm thân viễn xứ

"Tôi đứng đây.... mà mơ đến 1 ngày về quê, tôi nhìn... lời bài hát
32672

YOU ARE MY SONG

You are the song lời bài hát
Nhạc sĩ: L.Ocampo
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke Chúc thư tình gửi người lính biển Chúc thư tình gửi người lính biển mã số karaoke arirang, california tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat Chúc thư tình gửi người lính biển
Chúc thư tình gửi người lính biển karaoke ma so, Chúc thư tình gửi người lính biển karaoke 5 so, Chúc thư tình gửi người lính biển ma so karaoke, karaoke ma so Chúc thư tình gửi người lính biển, ma karaoke Chúc thư tình gửi người lính biển, ma so bai hat Chúc thư tình gửi người lính biển, tim ma so karaoke Chúc thư tình gửi người lính biển, ma so Chúc thư tình gửi người lính biển, Chúc thư tình gửi người lính biển karaoke, ma bai hat Chúc thư tình gửi người lính biển, ma so bai Chúc thư tình gửi người lính biển, Chúc thư tình gửi người lính biển ma so, ma bai Chúc thư tình gửi người lính biển, ma so karaoke 5 so Chúc thư tình gửi người lính biển, ma so karaoke 5 so bai Chúc thư tình gửi người lính biển, msbh Chúc thư tình gửi người lính biển, ma so karaoke bai Chúc thư tình gửi người lính biển, karaoke 5 so Chúc thư tình gửi người lính biển