Mã số karaoke Chú ếch con

Hiển thị tất cả 10 bài háts
50429 VOL29
Kìa chú là chú ếch con… lời bài hát
Nhạc sĩ: Phan Nhân
828428 (6 số california)
Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn chú ngồi học bài... lời bài hát
Nhạc sĩ: Phan Nhân
50296 VOL29
Bắc kim thang cà lang bí rợ… lời bài hát
54607 VOL39
Úp lá khoai mười hai chong chóng, đứa bận áo trắng đứa bận áo đen... lời bài hát
57401 VOL49
Tung tăng ngày thơ diều bay phất phơ lời bài hát
Nhạc sĩ: Nguyễn Văn Chung
53244 VOL32
Tung tăng ngày thơ diều bay phất phơ lưng đồi... lời bài hát
Nhạc sĩ: Nguyễn Văn Chung
831234 (6 số california)
Tung tăng ngày thơ diều bay phất phơ lưng đồi cào cào em kết tặng... lời bài hát
Nhạc sĩ: Nguyễn Văn Chung
830925 (6 số california)
Chàng là thanh niên mạch sống khơi trên luống cầy Nói năng hiền... lời bài hát
Nhạc sĩ: Phạm Duy
51699 VOL29
Vợ một thì nằm giường lèo vợ hai co rút... lời bài hát
Nhạc sĩ: Quy Sắc
61096 VOL61
Mê Linh ơi toàn dân nghe chăng sơn hà lâm nguy giặc thù xâm... lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke Chú ếch con Chú ếch con mã số karaoke arirang, california tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat Chú ếch con