Mã số karaoke Chim trắng mồ côu

Hiển thị tất cả 3 bài háts
52339 VOL29
Tình Anh như con nước sông dài Con nước về cho cây trái... lời bài hát
Nhạc sĩ: Minh Vy
830563 (6 số california)
Tình anh như nước con sông dài con nước về cho cây trái trổ bông...
Nhạc sĩ: Minh Vy, H.x.long
57210 VOL48
Tình anh như nước con sông dài.... lời bài hát
Nhạc sĩ: Minh Vy
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke Chim trắng mồ côu Chim trắng mồ côu mã số karaoke arirang, california tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat Chim trắng mồ côu