Chim trang mo coi, hát cung ca sy mã số karaoke

Hiển thị tất cả 6 bài háts
53372 VOL32

chim sáo trở về

Sương thu thấp thoáng bay bay ngoài ngõ... lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu
52586 VOL29

đêm khuya trông chồng

Chăn gối lẻ từng đêm sương lạnh buốt… lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu
830742 (6 số california)

đêm khuya trông chồng (cn)

Chăn gối lẻ từng đêm sương lạnh buốt gió đông về hiu hắt tạt rèm... lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu
60188 VOL58

lòng dạ đàn bà 1

Vua nước Sở một hôm lòng thanh thản Cởi long bào giả dạng... lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu
829628 (6 số california)

thoại khanh châu tuấn (a)

Ai nức nở với giọng đàn Tư Mã Nhạc sầu vương theo chiếc lá lạnh... lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke Chim trang mo coi, hát cung ca sy Chim trang mo coi, hát cung ca sy mã số karaoke arirang, california tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat Chim trang mo coi, hát cung ca sy
Chim trang mo coi, hát cung ca sy karaoke ma so, Chim trang mo coi, hát cung ca sy karaoke 5 so, Chim trang mo coi, hát cung ca sy ma so karaoke, karaoke ma so Chim trang mo coi, hát cung ca sy, ma karaoke Chim trang mo coi, hát cung ca sy, ma so bai hat Chim trang mo coi, hát cung ca sy, tim ma so karaoke Chim trang mo coi, hát cung ca sy, ma so Chim trang mo coi, hát cung ca sy, Chim trang mo coi, hát cung ca sy karaoke, ma bai hat Chim trang mo coi, hát cung ca sy, ma so bai Chim trang mo coi, hát cung ca sy, Chim trang mo coi, hát cung ca sy ma so, ma bai Chim trang mo coi, hát cung ca sy, ma so karaoke 5 so Chim trang mo coi, hát cung ca sy, ma so karaoke 5 so bai Chim trang mo coi, hát cung ca sy, msbh Chim trang mo coi, hát cung ca sy, ma so karaoke bai Chim trang mo coi, hát cung ca sy, karaoke 5 so Chim trang mo coi, hát cung ca sy