Bong hong vai ao khanh ly mã số karaoke

Hiển thị tất cả 9 bài háts
829770 (6 số california)

cô bán đèn hoa giấy (a)

Ai mua đèn giấy hôn Đèn tôi này phất giấy hoa hồng đêm xuân này... lời bài hát
Nhạc sĩ: Quy Sắc
829308 (6 số california)

ông lái đò

Tôi đã gặp một chiều trên bến nước. Ông lái đò ngồi đợi khách... lời bài hát
Nhạc sĩ: Hiếu Nghĩa
53813 VOL35

trên nhịp cầu tre

Có ai nhớ về mấy nhịp cầu tre, bờ ao đong đưa… lời bài hát
Nhạc sĩ: Khánh Băng
51913 VOL29

đêm không sao

Hãy nói về cuộc đời hãy nói về cuộc tình… lời bài hát
Nhạc sĩ: Nguyễn Hồng Sơn
830097 (6 số california)

đêm không sao

Hãy nói về cuộc đời hãy nói về cuộc tình về một người con gái... lời bài hát
Nhạc sĩ: Nguyễn Hồng Sơn
61567 VOL62

bóng người cùng thôn

Nhớ mãi câu ca chiều ấy êm ái như trong chiều nay có tiếng ai... lời bài hát
51630 VOL29

thoại khanh châu tuấn 2

Ai nghe được tiếng đàn… lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu
831115 (6 số california)

tu là cội phúc (cn)

Ai nức nở quỳ bên chánh điện khi chuông chùa vừa điểm tiếng công... lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu
52964 VOL30

tu là cội phúc

Ai nức nở quỳ bên chánh điện, khi chuông chùa vừa điểm tiếng… lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke Bong hong vai ao khanh ly Bong hong vai ao khanh ly mã số karaoke arirang, california tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat Bong hong vai ao khanh ly
Bong hong vai ao khanh ly karaoke ma so, Bong hong vai ao khanh ly karaoke 5 so, Bong hong vai ao khanh ly ma so karaoke, karaoke ma so Bong hong vai ao khanh ly, ma karaoke Bong hong vai ao khanh ly, ma so bai hat Bong hong vai ao khanh ly, tim ma so karaoke Bong hong vai ao khanh ly, ma so Bong hong vai ao khanh ly, Bong hong vai ao khanh ly karaoke, ma bai hat Bong hong vai ao khanh ly, ma so bai Bong hong vai ao khanh ly, Bong hong vai ao khanh ly ma so, ma bai Bong hong vai ao khanh ly, ma so karaoke 5 so Bong hong vai ao khanh ly, ma so karaoke 5 so bai Bong hong vai ao khanh ly, msbh Bong hong vai ao khanh ly, ma so karaoke bai Bong hong vai ao khanh ly, karaoke 5 so Bong hong vai ao khanh ly