Biết dùng lời rất khó , để mà nói rỏ ôi biết nói gì mã số karaoke

Hiển thị 1 - 15 trong tổng số 23 bài háts
828335 (6 số california)

chuyện tình

Biết dùng lời rất khó Để mà nói rọ Ôi biết nói gì cuộc tình...
Nhạc sĩ: Nhạc Anh
50336 VOL29

chuyện tình (love story)

Biết dùng lời rất khó... lời bài hát
Nhạc sĩ: Nhạc ngoại
56371 VOL46

đừng trách người ơi

Đừng trách người ơi tội thân em, làm sao bắt con tim vâng lời… lời bài hát
Nhạc sĩ: Lê Hựu Hà
58825 VOL54

giúp anh trả lời những câu hỏi

Hôm qua anh mơ hay... Tất cả là sự thật... Sao môi anh... lời bài hát
Nhạc sĩ: Vương Anh Tú
57444 VOL50

anh nhớ em

Còn lại gì khi đã xa nhau rồi, nơi anh đến chẳng cùng em… lời bài hát
Nhạc sĩ: Tú Dưa
829508 (6 số california)

thoại ba công chúa (a)

Trông vó ngựa đường xa ruổi dung ngoài gió sương trập trùng lên yên... lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu
58637 VOL53

Anh nhớ em - remix

Còn lại gì khi đã xa nhau rồi. Nơi anh đến chẳng cùng... lời bài hát
Nhạc sĩ: Tú Dưa
59052 VOL54

đừng trách người ơi - remix

Đừng trách người ơi, tội thân em ! Làm sao bắt con tim... lời bài hát
Nhạc sĩ: Lê Hựu Hà
55101 VOL41

quê hương

Thuở còn thơ, ngày hai buổi đến trường... lời bài hát
Nhạc sĩ: Phạm Trọng Cầu
60778 VOL60

CÔ GÁI TƯỚI ĐẬU 1

Nữ: Nghe gió đồng bềnh bồng thênh thênh Len đất giồng là... + lời bài hát
Nhạc sĩ: Trần Nam Dân
60779 VOL60

Cô Gái Tưới Đậu 2

LÝ ĐẤT GIỒNG Nữ: Nghe gió đồng bềnh bồng thênh thênh Len... + lời bài hát
Nhạc sĩ: Trần Nam Dân
53228 VOL31

lá trầu xanh

Thương nhau cau bổ làm đôi mảnh... lời bài hát
Nhạc sĩ: Viễn Châu
30520

CALL ME

Color me your lời bài hát
Nhạc sĩ: Blondie
53085 VOL30

men rượu sa kê

Bến cũ tiêu điều lạnh gió đông... lời bài hát
829261 (6 số california)

không thể và có thể

Thời gian đã qua đi không thể trở lại. Dòng sông đã ra đi làm sao... lời bài hát
Nhạc sĩ: Phó Đức Phương
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke Biết dùng lời rất khó , để mà nói rỏ ôi biết nói gì Biết dùng lời rất khó , để mà nói rỏ ôi biết nói gì mã số karaoke arirang, california tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat Biết dùng lời rất khó , để mà nói rỏ ôi biết nói gì
Biết dùng lời rất khó , để mà nói rỏ ôi biết nói gì karaoke ma so, Biết dùng lời rất khó , để mà nói rỏ ôi biết nói gì karaoke 5 so, Biết dùng lời rất khó , để mà nói rỏ ôi biết nói gì ma so karaoke, karaoke ma so Biết dùng lời rất khó , để mà nói rỏ ôi biết nói gì, ma karaoke Biết dùng lời rất khó , để mà nói rỏ ôi biết nói gì, ma so bai hat Biết dùng lời rất khó , để mà nói rỏ ôi biết nói gì, tim ma so karaoke Biết dùng lời rất khó , để mà nói rỏ ôi biết nói gì, ma so Biết dùng lời rất khó , để mà nói rỏ ôi biết nói gì, Biết dùng lời rất khó , để mà nói rỏ ôi biết nói gì karaoke, ma bai hat Biết dùng lời rất khó , để mà nói rỏ ôi biết nói gì, ma so bai Biết dùng lời rất khó , để mà nói rỏ ôi biết nói gì, Biết dùng lời rất khó , để mà nói rỏ ôi biết nói gì ma so, ma bai Biết dùng lời rất khó , để mà nói rỏ ôi biết nói gì, ma so karaoke 5 so Biết dùng lời rất khó , để mà nói rỏ ôi biết nói gì, ma so karaoke 5 so bai Biết dùng lời rất khó , để mà nói rỏ ôi biết nói gì, msbh Biết dùng lời rất khó , để mà nói rỏ ôi biết nói gì, ma so karaoke bai Biết dùng lời rất khó , để mà nói rỏ ôi biết nói gì, karaoke 5 so Biết dùng lời rất khó , để mà nói rỏ ôi biết nói gì