Ba oi ba chau yeu lam toc mã số karaoke

Hiển thị tất cả 7 bài háts
828422 (6 số california)

cháu yêu bà

Bà ơi bà cháu yêu bà lắm tóc bà trắng màu trắng như mây cháu yêu...
Nhạc sĩ: Xuân Giao
50423 VOL29

cháu yêu bà

Bà ơi bà cháu yêu bà lắm… lời bài hát
Nhạc sĩ: Xuân Giao
60276 VOL59

ai cũng có ngày xưa

Dòng tin đăng quê hương tôi nay đang bão gió lớn cuốn... + lời bài hát
Nhạc sĩ: Phan Mạnh Quỳnh
32672

YOU ARE MY SONG

You are the song lời bài hát
Nhạc sĩ: L.Ocampo
52068 VOL29

người lính già vui vẻ

Năm xưa ấy ta lên đường cầm tầm vông đánh Tây... lời bài hát
Nhạc sĩ: Thanh Trúc
829566 (6 số california)

chợ mới (b)

Anh vẫn nhớ em dù tụi mình chưa hẹn anh sửa cái tánh cộc cằn để... lời bài hát
Nhạc sĩ: Trọng Nguyễn
32994

OUT HERE ON MY OWN

Sometimes I wonder lời bài hát
Nhạc sĩ: Irene Cara
Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke Ba oi ba chau yeu lam toc Ba oi ba chau yeu lam toc mã số karaoke arirang, california tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat Ba oi ba chau yeu lam toc
Ba oi ba chau yeu lam toc karaoke ma so, Ba oi ba chau yeu lam toc karaoke 5 so, Ba oi ba chau yeu lam toc ma so karaoke, karaoke ma so Ba oi ba chau yeu lam toc, ma karaoke Ba oi ba chau yeu lam toc, ma so bai hat Ba oi ba chau yeu lam toc, tim ma so karaoke Ba oi ba chau yeu lam toc, ma so Ba oi ba chau yeu lam toc, Ba oi ba chau yeu lam toc karaoke, ma bai hat Ba oi ba chau yeu lam toc, ma so bai Ba oi ba chau yeu lam toc, Ba oi ba chau yeu lam toc ma so, ma bai Ba oi ba chau yeu lam toc, ma so karaoke 5 so Ba oi ba chau yeu lam toc, ma so karaoke 5 so bai Ba oi ba chau yeu lam toc, msbh Ba oi ba chau yeu lam toc, ma so karaoke bai Ba oi ba chau yeu lam toc, karaoke 5 so Ba oi ba chau yeu lam toc