Địa điểm phòng karaoke Quảng Ninh

Hiển thị 1 địa điểm karaoke
Thumb foody chang chang nhieu mon an que huong quang binh

Chang Chang Restaurant

Quốc Lộ 1A, Quảng Ninh, Quảng Bình
35.000 đ -- 330.000 đ