Địa điểm phòng karaoke Đông Anh

Hiển thị tất cả 2 địa điểm karaokes
Thumb foody karaoke 668 ha noi

Karaoke 668

Bắc Thăng Long, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội
80.000 đ -- 132.000 đ
Thumb foody nuonglau 12 jpg 963 635669398122230603

Nhà Hàng Mỹ Hạnh 1 - Hải Bối

Thôn Cổ Điển, Xã Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội
50.000 đ -- 400.000 đ