Địa điểm phòng karaoke Châu Thành

Hiển thị tất cả 2 địa điểm karaokes
Thumb foody 2 1 jpg 744 635527684975730380

CLB Hát Với Nhau

TL 883, Châu Thành, Bến Tre
50.000 đ -- 80.000 đ
Thumb foody 10256839 21357521218 846 635707579290368296

Làng Nướng Duy Phương - An Hiệp

An Hiệp, Châu Thành, Bến Tre
25.000 đ -- 500.000 đ