Địa điểm quán karaoke Tiếng Tơ Đồng Karaoke - Huỳnh Tấn Phát

Large foody ttd 1 jpg 146 635682346835140673
215 Huỳnh Tấn Phát, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
80.000 đ -- 120.000 đ
Đang cập nhật
Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật