Địa điểm quán karaoke Karaoke Sao Mai 2 - Lê Thanh Nghị

Large foody ka2 jpg 241 635671999048628778
213 Lê Thanh Nghị, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
50.000 đ -- 500.000 đ
Đang cập nhật
Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật