Địa điểm quán karaoke Karaoke Honey - Hoàng Diệu

Large foody a sieu jpg 945 635687770350499819
49 Hoàng Diệu, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
70.000 đ -- 120.000 đ
Đang cập nhật
Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật