Địa điểm quán karaoke Chang Chang Restaurant

Large foody chang chang nhieu mon an que huong quang binh
Quốc Lộ 1A, Quảng Ninh, Quảng Bình
35.000 đ -- 330.000 đ
052 3910 555 - 0977 205 360
Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật