Địa điểm quán karaoke Bin Bin Karaoke - Huy Cận

Large foody a ka jpg 848 635675456777219294
105 Huy Cận, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
60.000 đ -- 100.000 đ
Đang cập nhật
Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật