Địa điểm quán karaoke Ben Ben Karaoke - Ngô Gia Tự

Large foody a ben jpg 830 635654717849694471
80 Ngô Gia Tự, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
50.000 đ -- 80.000 đ
Đang cập nhật
Đang cập nhật

Đang cập nhật

Đang cập nhật