Mã số karaoke YOU 5 số Martin Nievera 34139

34139

YOU

Thêm vào yêu thích
Nhạc sĩ: Martin Nievera

Lời bài hát YOU

¦You are the one ŸŽ who makes me happy ŸŽ when everything else ŸŽ turns to gray ŸŽ Yours is the voice ŸŽ that wakes me ŸŽ mornings ŸŽ and sends me out ŸŽ in to the day ŸŽ You are the crowd ŸŽ that sits quiet ŸŽ listening to me ŸŽ and all the mad sense ŸŽ that I make ŸŽ You are one of ŸŽ the few things ŸŽ worth remembering ŸŽ And since ŸŽ it's all true ŸŽ How could ŸŽ anyone mean ŸŽ more to me ŸŽ than you ŸŽ Sorry if sometimes ŸŽ I look past you ŸŽ There's no ŸŽ one beyond ŸŽ your eyes ŸŽ Inside my head ŸŽ wheels are turning ŸŽ and sometimes ŸŽ I'm not so wise ŸŽ You are my heart ŸŽ and my soul, ŸŽ my inspiration ŸŽ Just like the ŸŽ old love song goes ŸŽ You are one of ŸŽ the few things ŸŽ worth remembering ŸŽ And since ŸŽ it's all true ŸŽ how could anyone ŸŽ mean more to me ŸŽ than you ŸŽ You are my heart ŸŽ and my soul ŸŽ my inspiration ŸŽ Just like the ŸŽ old love song goes

Truyện ma Phiên bản mới nhất


Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke you Mã số karaoke YOU 5 số Martin Nievera 34139 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat you
you karaoke ma so, you karaoke 5 so, you ma so karaoke, karaoke ma so you, ma karaoke you, ma so bai hat you, tim ma so karaoke you, ma so you, you karaoke, ma bai hat you, ma so bai you, you ma so, ma bai you, ma so karaoke 5 so you, ma so karaoke 5 so bai you, msbh you, ma so karaoke bai you, karaoke 5 so you