Mã số karaoke WEEKEND IN NEW ENGLAND 5 số Martin Nievera 34132

34132

WEEKEND IN NEW ENGLAND

Thêm vào yêu thích
Nhạc sĩ: Martin Nievera

Lời bài hát WEEKEND IN NEW ENGLAND

¦Last night ŸŽ I waved goodbye ŸŽ Now it seems years ŸŽ I'm back in the city ŸŽ where nothin' is clear ŸŽ But thoughts of me ŸŽ holdin' you ŸŽ bringin' us near ŸŽ When will ŸŽ our eyes meet ŸŽ When can I touch you ŸŽ When will this strong ŸŽ yearnin' end ŸŽ And when will ŸŽ I hold you again ŸŽ Time in New England ŸŽ took me away ŸŽ Long rocky beaches ŸŽ and you by the bay ŸŽ We started a story ŸŽ whose end ŸŽ must now wait ŸŽ And tell me ŸŽ When will ŸŽ our eyes meet ŸŽ When can I touch you ŸŽ When will this strong ŸŽ yearnin' end ŸŽ And when will ŸŽ I hold you again ŸŽ I feel ŸŽ the change comin' ŸŽ I feel ŸŽ the wind blow ŸŽ I feel ŸŽ brave and daring ŸŽ I feel ŸŽ my blood flow ŸŽ With you ŸŽ I could bring out ŸŽ all the love ŸŽ that I have ŸŽ With you ŸŽ there's a heaven ŸŽ so earth ain't ŸŽ so bad

Truyện ma Phiên bản mới nhất


Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke weekend in new england Mã số karaoke WEEKEND IN NEW ENGLAND 5 số Martin Nievera 34132 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat weekend in new england
weekend in new england karaoke ma so, weekend in new england karaoke 5 so, weekend in new england ma so karaoke, karaoke ma so weekend in new england, ma karaoke weekend in new england, ma so bai hat weekend in new england, tim ma so karaoke weekend in new england, ma so weekend in new england, weekend in new england karaoke, ma bai hat weekend in new england, ma so bai weekend in new england, weekend in new england ma so, ma bai weekend in new england, ma so karaoke 5 so weekend in new england, ma so karaoke 5 so bai weekend in new england, msbh weekend in new england, ma so karaoke bai weekend in new england, karaoke 5 so weekend in new england