Mã số karaoke WATERFALLS 5 số TLC 30411

30411

WATERFALLS

Thêm vào yêu thích

ma so karaoke waterfalls

A lonely mother
Nhạc sĩ: TLC

Lời bài hát WATERFALLS

¦A lonely mother ŸŽ Gazing out of window ŸŽ Staring at a son ŸŽ That she ŸŽ just can't touch ŸŽ If at any time ŸŽ he's in a jam ŸŽ She'll be by his side ŸŽ But he doesn't realise ŸŽ He hurts her so much ŸŽ But all the praying ŸŽ Just ain't helping ŸŽ at all ŸŽ Cause he can't seem ŸŽ To keep himself ŸŽ out of trouble ŸŽ So he goes out ŸŽ And he makes his money ŸŽ The best way ŸŽ he knows how ŸŽ Another body laying ŸŽ Cold in the gutter ŸŽ Listen to me ŸŽ Don't go ŸŽ chasing waterfalls ŸŽ Please stick to ŸŽ the rivers ŸŽ And the lakes ŸŽ that you're used to ŸŽ I know that you're ŸŽ Gonna have it your way ŸŽ Or nothing at all ŸŽ But I think you're ŸŽ moving too fast ŸŽ Little precious ŸŽ Has natural session ŸŽ For temptation ŸŽ But he just can't see ŸŽ She gives him loving ŸŽ That his body can handle ŸŽ But all he can say is ŸŽ Baby is good to me ŸŽ And then he ŸŽ goes and takes ŸŽ A glimpse in the mirror ŸŽ But he doesn't recognise ŸŽ his own face ŸŽ His health is fading ŸŽ And he doesn't know why ŸŽ Three letters took him ŸŽ To his final ŸŽ resting place ŸŽ Don't go ŸŽ chasing waterfalls ŸŽ Please stick to ŸŽ the rivers ŸŽ And the lakes that ŸŽ you're used to ŸŽ I know that ŸŽ you're gonna have ŸŽ It your way ŸŽ or nothing at all ŸŽ But I think you're ŸŽ moving N

Truyện ma Phiên bản mới nhất


Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke waterfalls Mã số karaoke WATERFALLS 5 số TLC 30411 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat waterfalls
waterfalls karaoke ma so, waterfalls karaoke 5 so, waterfalls ma so karaoke, karaoke ma so waterfalls, ma karaoke waterfalls, ma so bai hat waterfalls, tim ma so karaoke waterfalls, ma so waterfalls, waterfalls karaoke, ma bai hat waterfalls, ma so bai waterfalls, waterfalls ma so, ma bai waterfalls, ma so karaoke 5 so waterfalls, ma so karaoke 5 so bai waterfalls, msbh waterfalls, ma so karaoke bai waterfalls, karaoke 5 so waterfalls