Mã số karaoke WALA NG MAHIHILING PA 5 số 33642

33642

WALA NG MAHIHILING PA

Thêm vào yêu thích
Nhạc sĩ:

Lời bài hát WALA NG MAHIHILING PA

One two three four ŸŽ Tell me that ŸŽ You love me more ŸŽ Sleepless long nights ŸŽ Sighs what my ŸŽ Youth was for ŸŽ Oh teenage hopes ŸŽ Arrive at your door ŸŽ Left you with nothing ŸŽ But they want some more ŸŽ Oh oh oh ŸŽ You're changing ŸŽ Your heart ŸŽ Oh oh oh ŸŽ You know who you are ŸŽ Sweetheart bitter heart ŸŽ Now I can't ŸŽ Tell you apart ŸŽ Cozy and cold ŸŽ Put the horse ŸŽ Before the cart ŸŽ Those teenage hopes ŸŽ Who have tears ŸŽ In their eyes ŸŽ Too scared to run off ŸŽ To one little life ŸŽ Oh oh oh ŸŽ You're changing ŸŽ Your heart ŸŽ Oh oh oh ŸŽ You know who you are ŸŽ One two three four ŸŽ Five six ŸŽ Nine and ten ŸŽ Money can't buy you back ŸŽ The love that ŸŽ You had then ŸŽ One two three four ŸŽ Five six ŸŽ Nine and ten ŸŽ Money can't buy you back ŸŽ The love that ŸŽ You had then ŸŽ Oh oh oh ŸŽ You're changing ŸŽ Your heart ŸŽ Oh oh oh ŸŽ You know who you are ŸŽ Oh oh o

Truyện ma Phiên bản mới nhất


Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke wala ng mahihiling pa Mã số karaoke WALA NG MAHIHILING PA 5 số 33642 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat wala ng mahihiling pa
wala ng mahihiling pa karaoke ma so, wala ng mahihiling pa karaoke 5 so, wala ng mahihiling pa ma so karaoke, karaoke ma so wala ng mahihiling pa, ma karaoke wala ng mahihiling pa, ma so bai hat wala ng mahihiling pa, tim ma so karaoke wala ng mahihiling pa, ma so wala ng mahihiling pa, wala ng mahihiling pa karaoke, ma bai hat wala ng mahihiling pa, ma so bai wala ng mahihiling pa, wala ng mahihiling pa ma so, ma bai wala ng mahihiling pa, ma so karaoke 5 so wala ng mahihiling pa, ma so karaoke 5 so bai wala ng mahihiling pa, msbh wala ng mahihiling pa, ma so karaoke bai wala ng mahihiling pa, karaoke 5 so wala ng mahihiling pa