Mã số karaoke VALERIE 5 số Amy Winehousemark Ronson 34129

34129

VALERIE

Thêm vào yêu thích

Lời bài hát VALERIE

Well sometimes ŸŽ I go outby myself ŸŽ And I look ŸŽ Across the water ŸŽ And I think of ŸŽ All the things ŸŽ Of what you're doing ŸŽ And in my head ŸŽ I paint a picture ŸŽ Since I've come home ŸŽ Well my body's ŸŽ Been a mess ŸŽ And I miss your ŸŽ Tender hair ŸŽ And the way you ŸŽ Like to dress ŸŽ Oh won't you ŸŽ Come on over ŸŽ Stop making a fool ŸŽ Out of me ŸŽ Why don't you come on ŸŽ Overvalerie ŸŽ Valerie ŸŽ Valerie ŸŽ Valerie ŸŽ Did you have to ŸŽ Go to jail ŸŽ Put your house ŸŽ Out up for sale ŸŽ Did you ŸŽ Get a good lawyer ŸŽ I hope you didn't ŸŽ Catch a tan ŸŽ I hope you find ŸŽ The right man ŸŽ Who'll fix it ŸŽ For you ŸŽ Are you shopping ŸŽ Anywhere ŸŽ Change the colour ŸŽ Of your hair ŸŽ And are you busy ŸŽ Did you have to ŸŽ Pay that fine ŸŽ That you were dodging ŸŽ All the time ŸŽ Are you still dizzy ŸŽ Since I come on home ŸŽ Well my body's ŸŽ Been a mess ŸŽ And I miss your ŸŽ Tender hair ŸŽ And the way you ŸŽ Like to dress ŸŽ Won't you ŸŽ Come on over ŸŽ Stop making a fool ŸŽ Out of me ŸŽ Why don't you ŸŽ Come on over ŸŽ Valerie ŸŽ Valerie ŸŽ Valerie ŸŽ Valerie ŸŽ Valerie ŸŽ Well sometimes ŸŽ I go out ŸŽ By myself ŸŽ And I look ŸŽ Across the water ŸŽ And I think of ŸŽ All the things ŸŽ What you're doing ŸŽ And in my head ŸŽ I paint a picture ŸŽ Since I've come on home ŸŽ Well my body's ŸŽ Been a mess ŸŽ A

Truyện ma Phiên bản mới nhất


Cảm ơn bạn đã tìm kiếm ma so karaoke valerie Mã số karaoke VALERIE 5 số Amy Winehousemark Ronson 34129 tai chonbaihat.com . Xin chúc bạn có buổi karaoke vui vẻ với những ma so bai hat valerie
valerie karaoke ma so, valerie karaoke 5 so, valerie ma so karaoke, karaoke ma so valerie, ma karaoke valerie, ma so bai hat valerie, tim ma so karaoke valerie, ma so valerie, valerie karaoke, ma bai hat valerie, ma so bai valerie, valerie ma so, ma bai valerie, ma so karaoke 5 so valerie, ma so karaoke 5 so bai valerie, msbh valerie, ma so karaoke bai valerie, karaoke 5 so valerie